logo
GREEN WORLD IMPORT EXPORT CO.,LTD
Sản Phẩm chính: Đông lạnh Rồng Trái Cây, Đông Lạnh Xoài, Trái Cây Nghiền, Sấy Khô Xoài, Sấy Khô Rồng Trái Cây

FROZEN FRUITS AND VEGETABLES
TRÁI CÂY SẤY KHÔ và RAU QUẢ
TRÁI CÂY NGHIỀN/TRÁI CÂY NƯỚC TRÁI CÂY
GRAIN PRODUCTS